rozmiar czcionki: A A A
zdw-slajd1
zdw-slajd2

Zobacz Galerię

Zobacz galerie z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 849

Informacja o firmie

opublikowano: 2012-10-18

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ZDW) jest wojewódzką jednostką organizacyjną finansowaną z budżetu samorządu województwa. ZDW jest zarządcą dróg wojewódzkich (dróg o numerach trzycyfrowych) na terenie Województwa Lubelskiego i wykonuje zadania wynikające z przekazanych upoważnień i pełnomocnictw Zarządu Województwa i Marszałka Województwa Lubelskiego.

     Zasadniczą funkcją dróg wojewódzkich jest zapewnienie połączenie stolicy województwa z siedzibami powiatów oraz zapewnienie połączenia między poszczególnymi powiatami. Część dróg stanowi alternatywne i często wykorzystywane połączenie między miastami będącymi siedzibami sąsiednich województw a Lublinem. Niektóre z dróg obsługują część międzynarodowego ruchu drogowego związanego z funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych, inne zaś pełnią rolę tras turystycznych i rekreacyjnych.

     ZDW w Lublinie zarządza siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 2174,508 km. Długość dróg miejskich to 188,624 km, zaś zamiejskich 1985,884 km.

    Podział sieci w zależności od klasy technicznej drogi przedstawia się następująco:

-   drogi zbiorcze (Z) - 846,058 km,

-   drogi główne (G) - 1052,767 km,

-   drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) - 275,508 km.

W ciągu dróg wojewódzkich znajdują się 234 szt. obiektów mostowych o łącznej długości 4272,79 mb.

ZDW ma swoją siedzibę w Lublinie. Zadania swoje wypełnia przy pomocy ośmiu Rejonów Dróg Wojewódzkich z siedzibami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Bychawie, Parczewie, Puławach, Włodawie i Zamościu.

STRUKTURA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE

 

        Dyrektor - mgr inż. Andrzej Gwozda

        Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania - mgr inż. Grzegorz Dobosz

        Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji - mgr inż. Janusz Pachla

        

Wydziały Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

Wydział Imię i nazwisko, tel.

    Wydział Dróg i Mostów

-  Naczelnik Piotr Gajewski
    tel. (81) 749-53-42

    Wydział Inżynierii Ruchu -  Naczelnik Tadeusz Bień
    tel. (81) 749-53-16

    Wydział Budowy

-  Naczelnik Jan Bolibok
    tel. (81) 749-53-25

    Wydział Przygotowania Inwestycji
    

-  p.o. Naczelnika Dariusz Wieczorek
    tel. (81) 749-53-40

    Wydział Geodezji
     i Gospodarki Gruntami

-  Naczelnik Ewa Karwacka
    tel. (81) 749-53-22

    Wydział  Planowania

-  Naczelnik Urszula Franczak
    tel. (81) 749-53-30

    Wydział  Finansowy

-  Naczelnik Małgorzata Kotko
    tel.(81) 749-53-31

    Wydział Umów

-  Naczelnik Sławomir Szepietowski
    tel. (81) 749-53-44

    Wydział Administracji
     i Zaplecza Technicznego

-  p.o. Naczelnika Dorota Żuber
    tel. (81) 749-53-09

    Wydział Zatrudnienia i BHP

-  Naczelnik Agnieszka Dąbska
    tel. (81) 749-53-15

 

REJONY DRÓG WOJEWÓDZKICH

RDW Imię i nazwisko, tel.

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej 

-  Kierownik   Zbigniew Rabczewski
    tel. (83) 343-81-88

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

-  Kierownik  Mirosław Panasiuk
    tel. (82) 560-31-23

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

-  Kierownik  Andrzej Serafin
    tel. (84) 696-20-93

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie
    z/s Bychawie

-  p.o. Kierownika  Tadeusz Otap
    tel. (81) 566-13-92

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

-  Kierownik  Ryszard Siatka
    tel. (83) 354-23-14

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

-  Kierownik  Tomasz Kwiatkowski
    tel. (81) 886-41-03

    Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

-  Kierownik  Mieczysław Chwała
    tel. (82) 572-11-51

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

-  Kierownik  Stanisław Bartosiak
    tel. (84) 638-66-39