rozmiar czcionki: A A A
zdw-slajd1
zdw-slajd2

Zobacz Galerię

Zobacz galerie z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 849

Aktualności

Informacja dotycząca robót rozkopowych i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym w roku 2017
opublikowano: 2017-01-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że: w okresie zimowym, tj. od dnia 17 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r., nie zezwala się na prowadzenie  robót rozkopowych i umieszczanie urządzeń "obcych" w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

czytaj więcej
Protokół wydania nieruchomości
opublikowano: 2017-01-12

W związku z wydaniem decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 7/16 z  dnia 15 listopada 2016 r. znak: IF.I.7820.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna - Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w miejscowości Ciechanki) oraz zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 687 z późn.zm.) Województwo Lubelskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, iż dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych w/w decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID - wysokość odszkodowania będzie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W celu uzyskania 5% bonifikaty należy wypełnić załączony protokół wydania nieruchomości i przesłać na adres tut. Zarządu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 81 749 53 23.

czytaj więcej
Zakończenie prac pielęgnacyjno-leczniczych
opublikowano: 2016-12-05

W dniu 30.10.2016r. zostały zakończone prace pielęgnacyjno-lecznicze w pomnikowej alei lip rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 830 w miejscowości Kolonia Tomaszowice. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie, na podstawie umowy dotacji Nr 831/2016/D/OP w wysokości 41 494,80 zł.

czytaj więcej
Zmiana numerów kont bankowych ZDW Lublin z dniem 01.01.2015r.
opublikowano: 2014-12-30

Z dniem 01.01.2015 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych posiadanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz podległe im jednostki.

czytaj więcej
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
opublikowano: 2013-06-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, iż w celu odebrania należnego odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody Lubelskiego za nieruchomości przejęte na własność Województwa Lubelskiego na podstawie decyzji ZRID, należy podać numer rachunku bankowego (w załączeniu oświadczenie), na który winna być przekazana kwota odszkodowania.

czytaj więcej