rozmiar czcionki: A A A
zdw-slajd1
zdw-slajd2

Zobacz Galerię

Zobacz galerie z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 849

Aktualności

Protokół wydania nieruchomości
opublikowano: 2017-08-18

W związku z wydaniem decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 9/17 z  dnia 31 lipca 2017 r. znak: IF.I.7820.24.2016.BD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 10+014 do km 26+000 niniejszym oświadcza, że w ramach wykonania obowiązku nałożonego wyżej wymienioną decyzją z dniem dzisiejszym wydaje w faktyczne posiadanie Województwu Lubelskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie opisaną/ne na wstępie działkę/ki gruntu.

Należy wypełnić załączony protokół wydania nieruchomości i przesłać na adres tut. Zarządu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 81 749 53 23.

czytaj więcej
Zakończenie prac pielęgnacyjno-leczniczych
opublikowano: 2016-12-05

W dniu 30.10.2016r. zostały zakończone prace pielęgnacyjno-lecznicze w pomnikowej alei lip rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 830 w miejscowości Kolonia Tomaszowice. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie, na podstawie umowy dotacji Nr 831/2016/D/OP w wysokości 41 494,80 zł.

czytaj więcej
Zmiana numerów kont bankowych ZDW Lublin z dniem 01.01.2015r.
opublikowano: 2014-12-30

Z dniem 01.01.2015 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych posiadanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz podległe im jednostki.

czytaj więcej
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
opublikowano: 2013-06-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, iż w celu odebrania należnego odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody Lubelskiego za nieruchomości przejęte na własność Województwa Lubelskiego na podstawie decyzji ZRID, należy podać numer rachunku bankowego (w załączeniu oświadczenie), na który winna być przekazana kwota odszkodowania.

czytaj więcej